0

Sweet Blossom Sugar Honey wax



แว็กซ์กำจัดขน Sweet Blossom

แว็กซ์เย็น (cold wax) ผลิตจากน้ำตาล น้ำผึ้ง และส่วนผสมจากธรรมชาติ ใช้กำจัดขนได้ทุกส่วนของร่างการ ทั้งแขน ขา รักแร้ หน้าอก หรือแม้แต่ จุดซ่อนเร้น ได้อย่างปลอดภัย ไม่ระคายเคือง สามารถนำแว็กซ์ไปอุ่นด้วยความร้อน เพื่อใช้เป็นแว็กซ์ร้อน (warm wax) ได้

recommend

All Body Wax 100g.

250 บาท

Wax Strip Cloth

80 บาท

สนใจสั่งซื้อได้ที่ 


                                                               


 TheSweetBlossom                                              @sweetblossomwax